Låt oss hjälpa dig att skapa solenergi

Att skaffa egna solpaneler för att skapa solenergi är både ekonomiskt och miljömässigt riktigt. Att investera i solceller ökar värdet på din fastighet samtidigt som du blir mindre beroende av energiprisets upp och nedgångar samt får lägre energikostnader.

Solceller har lång livslängd, lång garantitid och kräver minimalt underhåll. Ofta garanteras en uteffekt på 80% efter 25 år.

När du väljer att installera solpaneler kan du få ROT-avdrag eller statligt investeringsstöd för dina solceller. Dessutom kan du få skattereduktion och stöd genom systemet för elcertifikat.

Den el du producerar men själv inte använder kan du sälja till din elleverantör. Din elleverantör har en skyldighet att kostnadsfritt sätta upp en elmätare som mäter din överskottsproduktion av el från dina solceller. Om man vill så kan man börja i liten skala och bygga ut antal solpaneler allt eftersom.

När solcellerna väl är på plats är de i princip självgående. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas eller kan gå sönder. Principen är att ju mer solljus som träffar solcellerna desto mer solenergi får man ut. Det som bland annat påverkar är var huset är beläget i landet, i vilket väderstreck solpanelerna kan placeras, hur stor takyta som du har tillgång till samt om någon del av taket skuggas.

Inget bränsle behöver tillföras och det skapas inga biprodukter i form av utsläpp, ljud eller lukter. Livslängden är upp till 40 år innan man rekommenderar att solpanelerna byts ut.

När solstrålarna träffar dina solceller så genererar de solenergi. Elen omvandlas sedan till växelström i en växelriktare som kopplas in i husets vanliga elcentral. Denna el används sedan som vilken annan el som helst.

När du använder solenergi sänker du din elräkning samtidigt som du skyddar dig mot framtida höjningar av elpriset. När solpanelerna är avbetalda, är elen gratis. Solceller är i det närmaste underhållsfria.

Solceller är enkla att montera. Man fäster dem enkelt på taket och det finns många olika varianter av infästningsdetaljer så det passar nästan varje taktyp. Resten av arbetet är kabeldragning och inkoppling av el.

Vi hjälper dig gärna.

Eftersom varje hus är unikt och det är många detaljer att sätta sig in i så upplevs det ibland krångligt att beräkna både kostnaden, hur mycket bidrag man kan få, samt hur mycket el man kan räkna med att i genomsnitt få ut av sin anläggning.

Vi är insatta i sådana frågor och kan därför hjälpa dig med allt kring solenergi, val av solceller, energibesparing och så vidare.

Förslag på system och offert

Vi behöver få uppgifter om taktyp, hur stort taket är samt i vilket väderstreck det ligger som underlag för en offert. Du kan anteckna ned det som ett underlag för en första kalkyl.

Vi återkommer sedan med en offert med rekommenderad storlek på solcellssystemet samt priser. Vi kan även komma ut och hjälpa till med beräkning av offertunderlaget, bestämning av infästningstyp med mera.

Vi har avtal med ledande tillverkare av kvalitetssolpaneler och hjälper dig med dimensionering och val av system.

Vi kan också installera systemet. En installation tar mellan några timmar till några dagar beroende på storlek på system och komplexitet.

Efter att installationen är klar så lär vi dig i hur solcellssystemet fungerar. Vi följer även upp systemets prestanda så att allt går som det ska.